Képzés

Alább láthatja a nálunk elvégezhető képzések és tanfolyamok listáját, illetve bővebb információt róluk.

A listában található tanfolyamok és kategóriás képzések nevére kattintva a lap azon részére ugorhat, ahol az Ön által választott tanfolyam illetve kategória leírása található!

TanfolyamokKategóriás képzések

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN HASZNÁLT GÉPEK KEZELŐINEK KÉPZÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁZTATÁSÁRÓL

A képzést előíró jogszabályok

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 2. A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
 3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

A képzésre jelentkezés feltételei:

 • A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 19. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint.
 • 18. életév betöltése
 • egészségügyi szempontból való alkalmasság, amely orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasságot igazol

Felmentések:

1. Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § szerint mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól. Ez azt jelenti, hogy mentesül az: Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek és Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek elméleti része és a hozzá kapcsolódó elméleti vizsga alol.

2. A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó - az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM– KPM rendelet alapján megszerzett - könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ bizonyítvány) rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy bármely leendő elméleti tanfolyam és elméleti vizyga alol a könnyű és nehézgépkezelői végzettség teljeskörü felmentést ad, de az Építő és anyagmozgató OKJ szakképesítés már cask gépcsoporton belüli felmentést tesz lehetővé.

Tantárgy típusa

Elmélet

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek 8 tanóra
Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek 8 tanóra
Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8 tanóra

Gyakorlat

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1 tanóra
Gépkezelési gyakorlat (géptipustól függően 2-8 tanóra)
A gépcsoportokat a tanulóknak kell biztosítani a képzésre és vizsgára.
Céges megrendelés esetén a megrendelő cég által meghatározott helyen lesz az oktatás és vizsga. A gépcsoportokat a cégnek kell biztosítani a képzésre és vizsgára.
Az eszközökre vonatkozó elöírás:

 • A szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, fali tablók, multimédiás oktatástechnológiai eszköz vagy video lejátszó és televíziókészülék vagy számítógép és projektor (kivetítő berendezés).
 • működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem, időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező, adott gépcsoportba tartozó gép,
 • bemutató terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a gép biztonsági berendezéseinek bemutatása, valamint a veszélyhelyzetek esetén teendők gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek biztonságos fel- és leszerelésével kapcsolatos gyakorlati speciális munka- és balesetvédelmi előírások betartását;
 • a bemutatáshoz olyan hőmérsékletet kell biztosítani, amely belül van a gép üzemszerű használatához engedélyezett hőmérséklet tartományon,
 • a tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (gyakorlati oktató) részére a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőital.

Vizsgakövetelmények

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek :szóbeli
Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek: szóbeli
Szakirányú gépspecifikus ismeretek: szóbeli
A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket, melyek közül a vizsgázó a vizsga kezdetekor 1 db tételt húz.
A vizsga időtartama maximum 10 perc, amiből 5 perc a felkészülési idő.
A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1) formában kell minősíteni.
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdés tekintetében nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

Gyakorlat

Munka- és balesetvédelmi ismeretek: gyakorlati
Gépkezelési gyakorlat: gyakorlati
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke - a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján - határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott vizsgafeladatok közül (Gyakorlati vizsgafeladatok).
Amennyiben a vizsga helyszíne nem alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a végrehajtható feladatok közül kell a vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie.
A gyakorlati vizsga maximális időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.
Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti.

Tanfolyamok

Veszélyes anyagok közúti szállítása (ADR):
Feltöltés alatt!
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok szállítása mezőgazdasági vontatóval és annak pótkocsijával:
Feltöltés alatt!

Kategóriás képzéseink:

"A" kategória cm3 korlátozás nélkül:

Elméleti óraszám:
22 óra tantermi képzés (csak ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával vagy "A korl" kategóriával)
"A1", "A" korlátozott, vagy "A2" kategória megszerzését követő két éven belül: 0 óra tantermi képzés
"A1", "A" korlátozott, vagy "A2" kategória megszerzését követő két éven túl: 3 óra tantermi képzés

Gyakorlati óraszám:

 • A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül: 12 óra/180 km
 • A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl: 8 óra/120 km
 • A1 alkategória megszerzését követő két éven belül: 16 óra/240 km
 • A1 alkategória megszerzését követő két éven túl: 8 óra/150 km
 • Előképzettség nélkül: 26 óra/390 km

Feltétel a részvételhez:

 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • 8 általános.
"A1" kategória - nagymotoros 125cm3-ig:

Elméleti óraszám: 22 óra tantermi képzés
Gyakorlati óraszám: 16 óra/240km

Feltétel a részvételhez:

 • betöltötte a 16. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • 8 általános.
"A1" "B"-vel kategória (B125):

Elméleti óraszám: 3 óra tantermi képzés
Gyakorlati óraszám: 2+1 vizsgaóra/30km

Feltétel a részvételhez:

 • betöltötte a 16. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • 8 általános.
"A2" kategória:

Elméleti óraszám: 22 óra tantermi képzés
Gyakorlati óraszám: 16 óra/240km

A2 (A1 megszerzését követő 2 éven belül):
Elmélet: 0 óra tantermi képzés
Gyakorlat: 12 óra/180 km

A2 (A1 megszerzését követő 2 éven túl):
Elmélet: 3 óra tantermi képzés
Gyakorlat: 8 óra/120 km

Feltétel a részvételhez:

 • betöltötte a 18. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • 8 általános.
"B" kategória - személygépkocsi:

Elméleti óraszám: 28 óra tantermi képzés
Gyakorlati óraszám: 29 óra/580km

Feltétel a részvételhez:

 • betöltötte a 17. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • 8 általános.
"AM" kategória:

Elméleti óraszám: 16 óra tantermi képzés
Gyakorlati óraszám: 10 óra/100km

Feltétel a részvételhez:

 • betöltötte a 14. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.